Wentylacja -  to nic innego jak naturalny lub wymuszony sposób wymiany powietrza.
Wyróżniamy kilka rodzajów systemów wentylacyjnych:
•    System naturalny (grawitacyjny) - jest to najstarszy system wentylacji. Polega na wymianie powietrza poprzez doprowadzenie świeżego lecz nie zawsze komfortowego powietrza do danego pomieszczenia lub budynku. Usuwanie powietrza realizowane jest za pomocą kominów grawitacyjnych. Niewielka skuteczność oraz wysoki współczynnik strat ciepła ok. 30/40%.
•    Rekuperacja - określenie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej zawierającej wymiennik ciepła. Rekuperator jest centralnym organem każdego układu instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Jego działanie polega na przeprowadzaniu powietrza świeżego z zewnątrz oraz zużytego z wnętrza budynku przez wymiennik ciepła, wewnątrz którego zachodzi proces przekazywania energii z jednego strumienia powietrza do drugiego. Cały proces odbywa się samoistnie, bez mieszania się powietrza wchodzącego z wychodzącym.  
W przypadku rekuperacji mamy pełną kontrolę nad ilością wentylowanego powietrza, a nawet możemy to zaprogramować np. w cyklu tygodniowym. Odzyskujemy przy tym nawet do 95% ciepła zawartego w wyciąganym powietrzu, które bezpowrotnie w innym systemie by przepadło.
Projekt instalacji dla każdego domu należy traktować indywidualnie, ponieważ projektuje się ją biorąc pod uwagę parametry poszczególnych pomieszczeń oraz uwzględniając ich przeznaczenie. Takie podejście umożliwia dokładne obliczenie zapotrzebowania domu na konkretną ilość powietrza oraz precyzyjne wytyczenie trasy kanałów wentylacyjnych. Do efektywnego działania rekuperacji niezbędne jest określenie miejsc montażu punktów nawiewnych i wywiewnych.
Rekuperację można wykonać w już istniejącym domu. Jednak najlepiej jest myśleć o systemie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła już na etapie projektowania domu – jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Dzięki temu możemy sporo zaoszczędzić, ponieważ w takiej sytuacji nie wykonuje się np. kominów do wentylacji grawitacyjnej i ponosimy mniejsze koszty związane np. z przekuwaniem lub wierceniem w murach otworów wiertnicą.
Wszystkie oferowane przez nas rekuperatory pochodzą od renomowanych i uznanych na rynku producentów.
Poniżej przedstawiamy kilka ważnych czynników, jakimi należy się kierować przy wyborze rekuperatorów:
•    konstrukcja (możliwie prosta i bezawaryjna)
•    jakość wykonania
•    dostępność do części zamiennych (nie tylko na dzień dzisiejszy, ale również za 5 , 10 lat)
•    parametry techniczne (pobór prądu, stopień odzysku ciepła)
•    łatwość Obsługi (nie tylko dla serwisanta, ale przede wszystkim dla użytkownika)
•    ceny filtrów oraz łatwość dostępu
•    funkcje oferowanej automatyki (możliwość programowania według potrzeb użytkownika)
•    wyposażenie standardowe ( np. nagrzewnice wtórne, sygnalizacja zabrudzonych filtrów)
•    wyposażenie opcjonalne (np. czujniki co2 ,czujnik gazów, czujnik wilgotności)

Oferta


W naszej firmie mogą Państwo otrzymać pełną informację w zakresie realizacji usług:
•    wentylacja z odzyskiem ciepła - rekuperacja,
•    gruntowny wymiennik ciepła - GWC,
•    systemy ogrzewania kominkiem,
•    wentylacja,
•    analiza zasadności ekonomicznej różnych rozwiązań,
•    audyty energetyczne,
•    projekty techniczne instalacji,
Proponujemy Państwu kompleksową realizację systemu wentylacji mechanicznej, w skład której wchodzą:
•    profesjonalny projekt instalacji,
•    dostawa, montaż oraz uruchomienie zaprojektowanego systemu,
•    precyzyjną kalibrację oraz regulację całego układu.
Wykonywany przez naszą firmę montaż urządzeń, oparty jest o założenia oraz wytyczne projektowe dostępne w Polskich Normach oraz innych obowiązujących przepisach prawa budowlanego. W naszych instalacjach nie ma przypadkowych elementów. Wszystkie elementy mają do wykonania swoje ściśle określone zadanie, czy to rozdział powietrza, jego transport, regulację czy wyciszenie.
Instalacja kanałów wentylacyjnych wykonywana jest najczęściej w oparciu o kanały Spiro. Gwarantuje to stabilną, cichą oraz długotrwałą pracę instalacji. Całość, w zależności od umiejscowienia izolowana jest właściwej grubości, dedykowaną do tego wełną mineralną w płaszczu aluminiowym, dzięki czemu redukujemy straty ciepła, bądź chłodu.
Poznając indywidualne potrzeby i oczekiwania, jakie ma spełniać dana instalacja doradźmy, jakie rozwiązanie będzie dla Państwa najlepsze od strony praktycznej oraz najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym i finansowym. W ofercie przedstawimy pewne i sprawdzone rozwiązania.

Gruntowy wymiennik ciepła pozyskuje energię ze złoża (gruntu), na głębokości najczęściej 1,5 do 1,8 m, gdzie jest średnia temperatura na poziomie 4°C <=> 8°C (w zależności od rodzaju gruntu). Na rynku proponuje się wiele rozwiązań: Gruntowe wymienniki ciepła powietrzne rurowe, żwirowe, a także glikolowe. W obu pierwszych przypadkach medium odbierającym temperaturę gruntu jest powietrze biegnące w systemie rur pod ziemią, w trzecim glikol w wężownicy ułożonej w gruncie. Bardzo ważna jest głębokość na jakiej posadowiony zostanie nasz wymiennik gruntowy. Przy doborze układu GWC musimy wziąć pod uwagę kilka istotnych warunków: • rodzaj gruntu, • wielkość dostępnej powierzchni – najlepiej wolnej od nasadzeń, • poziom wód gruntowych, • powierzchnia użytkowa domu – wentylowana kubatura. W zależności od ww. czynników decydujemy jaką technologię GWC zastosować, jaką długość wymiennika dobrać by spełniał on swoje funkcje zgodnie z oczekiwaniami. Należy pamiętać, iż tylko niektóre urządzenia można połączyć z wybraną technologią gruntowych wymienników ciepła. Gruntowy wymiennik ciepła w lecie pełni funkcję chłodnicy. Kiedy temperatura latem na zewnątrz osiąga wysokie wartości, w proces zasysania powietrza do budynku zaprzęgany jest układ zewnętrzny. Zasadę działania najprościej jest przedstawić na przykładzie powietrznego rurowego wymiennika ciepła. Przyjmijmy, że temperatura gruntu wynosi wspomniane 4°C <=> 8°C. Powietrze zasysane do układu przez czerpnię terenową trafia pod ziemię do systemu rurowego, gdzie przez ściany tych rur ochładza się do komfortowej temperatury. Ważna jest długość rurociągu, średnica rur oraz materiał z jakiego są wykonane. Analogicznie do okresu letniego wykorzystujemy tą samą cechę i właściwości gruntu. Rekuperator poprzez czerpnię terenową zasysa powietrze do układu GWC. Pod ziemią, w rurach, powietrze „ogrzewa” się i dopiero wstępnie ogrzane trafia do rekuperatora. W zimie gruntowy wymiennik ciepła pełni funkcję nagrzewnicy wstępnej, podgrzewając „za darmo” powietrze wchodzące oraz dodatkowo zabezpiecza rekuperator przed zamarzaniem. Połączenie rekuperatora o wysokim współczynniku sprawności z układem GWC zapewni zimą dodatkowe wsparcie systemu wentylacji, a to w konsekwencji przełoży się na nawiewanie wyższej temperatury do pomieszczeń, bardzo zbliżonej do temperatury wywiewanej. System rekuperacji a kominek W dzisiejszych czasach w prawie każdym nowo budowanym domu znajduje się kominek. Dla niektórych nie jest on tylko elementem dekoracyjnym, ale również źródłem dodatkowego ciepła. Chcąc wykorzystać ciepło z kominka można wykonać tzw. Dystrybucje Gorącego Powietrza (DGP). Należy przy tym pamięć że tego typu instalacja jest wykonana ze specjalnych materiałów wysokotemperaturowych i z większości przypadków nie należy jej łączyć z instalacją rekuperacji. Dopuszcza się podłączenie nawiewu DGP z nawiewem z rekuperacji pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przed wysoką temperaturą podczas palenia w kominku oraz niską temperaturą gdy nie palimy w kominku (niepotrzebne wychładzanie nawiewanego powietrza do pomieszczeń). Nie należy łączyć DGP z wyciągiem rekuperacji ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia wymiennika i wentylatorów zbyt wysoką temperaturą.