Pompy ciepła

Pompy ciepła stanowią najbardziej energooszczędne nowoczesne rozwiązania techniki grzewczej. Są to najbardziej efektywne systemy grzewcze i systemy uzyskiwania ciepłej wody użytkowej jak również wody basenowej, ponieważ przez cały rok wykorzystują one ciepło słoneczne zgromadzone w powietrzu, gruncie i wodzie gruntowej przez wkopany w ziemię obwód i przekształcają je w ciepło do ogrzania domu.
Gruntowe pompy ciepła dzielimy na pompy glikol/woda i woda/woda.


Pompa ciepła glikol/woda współpracują z wymiennikami pionowymi lub z wymiennikami poziomymi.

 • Wymienniki pionowe (sondy) – są najczęściej stosowanymi wymiennikami ze względu na stabilność, efektywność, nie zawodność. Wymienniki te bardzo dodrze się regenerują, co zapewnia utrzymanie stałych parametrów.
 • Wymienniki poziome - są znacznie rzadziej stosowane ze względu na mniejszą stabilność gruntu, szybsze wychładzanie wierzchniej warstwy ziemi i dłuższy czas regeneracji.

Pompy glikolowe, ze względu na stałość temperatury dolnego źródła (sondy pionowe) dają możliwość przewidywania kosztów eksploatacyjnych przez cały rok.
Dodatkowo urządzenia te mogą być wyposażone w pasywne chłodzenie, co w okresie letnim zapewnia duży komfort. Możliwa jest rozbudowa systemu hydraulicznego i wyposażenie w dodatkowy bufor chłodu (dla trybu aktywnego chłodzenia).


Pompa ciepła woda/woda współpracuje z dwiema studniami; studnią czerpalną i studnią zrzutową. Pompa ciepła tego typu wykorzystuje ciepło wody gruntowej, której temperatura wynosi od 7°C do nawet 12°C. Dzięki wysokiej temperaturze dolnego źródła ciepła pompy woda/woda należą do tych o największej sprawności. Tego typu pompy mogą być wyposażone w pasywne chłodzenie, a przy odpowiedniej rozbudowie hydraulicznej - również aktywne, co przy właściwie dobranym górnym źródle ciepła z powodzeniem zastępuje klimatyzację. System woda/woda jest znacznie bardziej awaryjny niż system glikol/woda ze względu na zawodność pomp głębinowych na które działa słaba jakość wody studni czerpalnej.


Pompy ciepła powietrze/woda wykorzystują energię zgromadzoną w powietrzu. Pompy te wymagają minimalnej powierzchni wewnątrz budynku i są łatwe w instalacji. Pompy powietrze/woda mogą być ustawiane na zewnątrz budynków. Pompy tego typu świetnie nadają się np.: do ogrzewania podłogowego, do obiektów z basenem letnim lub sezonowo zwiększonym zapotrzebowaniem na c.o.
Dzięki pompie ciepła użytkownik jest w stanie zaoszczędzić do 80% kosztów, jakie co roku wydaje na ogrzewanie, przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu i rozbudowaniu możliwości sterowania układem.


Korzyści płynące z zastosowania pompy ciepła:

 • oszczędność w budowie komina – murowanie, wkłady, obróbka zewnętrzna itp.,
 • oszczędność pomieszczenia kotłowni – pompa ciepła jest estetycznym, stosunkowo cichym i niebrudzącym urządzeniem wielkości lodówki, które nie wymaga żadnych brudzących prac konserwacyjnych; pompę ciepła można zainstalować wszędzie (w pralni, suszarni, pod schodami, w szafie, itp.),
 • pompa ciepła jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym, dającym możliwości stałego ustawienia wielu parametrów ogrzewania i chłodzenia,
 • pompa ciepła w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym pozwala utrzymać estetykę w domu i ogrodzie – pomieszczenia są ustawne i wyglądają bardziej estetycznie, ponieważ nie ma konieczności montowania grzejników, a na zewnątrz domu nie zajmują miejsca zbiorniki z gazem i innymi „materiałami opałowymi”,
 • zaletą ogrzewania podłogowego, pod warunkiem że jest ono należycie wykonane, jest korzystny wpływ na samopoczucie, zwłaszcza u alergików (charakterystyczne prądy powietrza zimnego i ciepłego nie występują przy podłogówce), co więcej sam komfort ciepłej posadzki przekonuje, szczególnie w domach w których przebywają dzieci,
 • pompa ciepła latem daje możliwość bardzo oszczędnej klimatyzacji, szczególnie przydatnej na poddaszach domów jednorodzinnych (nie zapewnia tego żaden inny system grzewczy),
 • trwałość pompy ciepła jest kilkakrotnie wyższa niż jakiegokolwiek innego źródła ciepła – mówi się, że „pompa ciepła jest zakupem raz na całe życie”,
 • brak problemów z popiołem
 • ważna informacja dla „ogrodowych” pasjonatów – poziome dolne źródło bardzo skutecznie odstrasza krety.

 

 

 

 

 

Oferta


Zajmujemy się kompleksowym wykonaniem instalacji związanej z pompami ciepła:

 • dobór pompy ciepła na postawie dokumentacji projektowej
 • wykonanie odwiertów pod sondy pionowe (dysponujemy własną wiertnicą i pracownikami z odpowiednimi uprawnieniami)
 • wprowadzenie sond oraz doprowadzenie ich do budynku
 • montaż pompy ciepła
 • wykonanie ogrzewania podłogowego, ściennego i grzejnikowego
 • uruchomienie i regulacja instalacji grzewczej
 • przeszkolenie inwestora z obsługi urządzenia

Współpracujemy z doświadczonymi geologami, którzy na zlecenie klienta przygotowują projekt robót geologicznych.
Zajmujemy się również zgłoszeniami projektów oraz robót geologicznych we właściwych urzędach.
Inwestorzy zlecający nam usługę mogą liczyć na kompleksowe, szybkie i profesjonalne wykonanie zlecenia oraz nie muszą martwić się o sprawy administracyjne.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!