KOMPLEKSOWE WYKONANIE STUDNI  GŁĘBINOWEJ

Studnia wiercona (studnia głębinowa, rurowa) to studnia, która służy do wydobywania wody z pokładów skalnych znajdujących się na głębokości poniżej 15-20 m. Pod względem konstrukcyjnym jest to pionowa, podziemna budowla, złożona z głębokiego wyrobiska górniczego o niedużej średnicy, utworzonego metodą wiertniczą.

Studnie tego rodzaju buduje się poprzez wykonanie otworu wiertniczego za pomocą wiertnicy. Wiercenie studni może odbywać się dwoma metodami: płuczkową i udarowo-obrotową.  Głębokie studnie wierci się kilkoma kolumnami o stopniowo zwężanej średnicy rur wiertniczych. Ponadto istnieją studnie wiercone filtrowe i bez filtrowe, w zależności od tego, czy wykorzystują całą miąższość warstwy wodonośnej - zupełne i niezupełne.

Woda pobierana ze studni wierconej w pierwszej kolejności kwalifikuje się do spożycia. Wydobywana jest z głębokich pokładów, które nie mają styczności ze środowiskiem zewnętrznym lub jest on minimalny, dlatego ryzyko skażenia wody jest niewielkie. Według norm polskiego prawa, studnie o głębokości do 30 m nie wymagają specjalnych zezwoleń, należy jedynie ich budowę zgłosić w starostwie powiatowym. Zezwoleń wodno-prawnych wymagają zaś studnie o głębokości większej niż 30 m.

Oferujemy również:

- Kompleksowym montażu pompy ciepła wraz z odwiertami

- Montaż pompy głębinowej

- Kompleksowym montażu pompy ciepła wraz z odwiertami

- Odwierty pod pompy

- Wszelkie odwierty geologiczne i geotechniczne

 

Nasza wiertnica ma również możliwość wiercenia pod kątem

 

 


Nasze usługi oferujemy w przystępnych cenach z możliwością negocjacji.