BUDOWNICTWO - CIEPŁOWNICTWO - ELEKTROENERGETYKA

W związku z  zapewnieniem komfortu cieplnego użytkowników budowli nasza strefa klimatyczna charakteryzuje się koniecznością utrzymywania przez większą część roku w pomieszczeniach temperatury wyższej niż temperatura zewnętrzna, a także wydłużającymi się okresami utrzymywania w tych pomieszczeniach temperatury niższej niż temperatura otoczenia zewnętrznego.

Wzrost cen energii, rosnące koszty eksploatacji budynków oraz chęć ochrony środowiska wymusiły opracowanie materiałów budowlanych lepszej jakości  oraz nowych technologii ich stosowania. Zmiany te pozwalają w znaczący sposób ograniczać straty ciepła w nowych budynkach jak i w tych które powstały przy udziale starszych technologii.

PODEJRZEWASZ, ŻE Z TWOJEGO DOMU UCIEKA CIEPŁO? SZYBKIE WYKRYCIE WAD, SKUTKUJE DUŻYMI OSZCZĘDNOŚCIAMI W PRZYSZŁOŚCI!

Zalety badań termowizyjnych w budownictwie:

  1. dają natychmiastowy wynik,
  2. są badaniami nieniszczącymi,
  3. pozwalają na znacznie wcześniejsze diagnozowanie zagrożeń niż będą one zauważalne w świetle widzialnym – wilgoć, zagrzybienie,
  4. umożliwiają udokumentowanie stanu technicznego budowli ze szczegółami dotychczas nieosiągalnymi.

TERMOWIZJA UMOŻLIWIA:

- wykrywanie miejsc w przegrodach budowlanych charakteryzujących się stratami ciepła,
- dokumentowanie uszkodzeń, napraw, prac izolacyjnych,
- poznanie stanu technicznego nieruchomości przed jej nabyciem,
- znaczący wzrost jakości okresowych przeglądów technicznych nieruchomości,
- badania instalacji grzewczych, kotłowni i węzłów cieplnych pod kątem strat ciepła,
- kontrolę poprawności  montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykrywanie nieszczelności oraz wad instalacji wodnych w ścianach, podłogach oraz  pod ziemią,
- lokalizację przebiegu instalacji wodnych zakrytych, wbudowanych w przegrody,
- ocenę instalacji kominowych,
- lokalizację miejsc o zwiększonej wilgotności generujących ryzyko powstawania grzybów i pleśni
- diagnostykę przeciążeń w instalacjach elektrycznych,