Wyróżniamy następujące rodzaje oczyszczalni:

1.  Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym - charakteryzują się prostą budową oraz niskim nakładem kosztów, stąd są też najczęściej stosowane. Zasada działania ogranicza się do dwóch podstawowych etapów dzięki którym ścieki ulegają całkowitemu oczyszczeniu. Należy tu wspomnieć o dwóch etapach oczyszczania:

  • Pierwszy etap oczyszczania - beztlenowy odbywa się w osadniku wstępnym w którym zachodzą procesy sedymentacji (opadania zawiesin) i flotacji (unoszenia) zanieczyszczeń zawartych w ściekach oraz fermentacji osadu. Do  uaktywnienia  tych procesów następuje stosuje się preparaty bakteryjne (tzw. bioaktywatory). Bakterie przetwarzają zanieczyszczenia w substancje stałą. Osad gromadzący się na dnie zbiornika należy wybierać przy pomocy wozu asenizacyjnego.
  • Drugi etap oczyszczania – tlenowy ścieki po wstępnym oczyszczeniu w osadniku gnilnym po pierwszym etapie przepływają do układu perforowanych rur, drenów , ułożonych pod powierzchnią terenu, na warstwie żwiru   do gruntu gdzie są oczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych.

 2.  Oczyszczalnie z filtrem piaskowym - Oczyszczalnie z filtrem piaskowym  to oczyszczalnie drenażowo - rozsączające ze wskazaniem do montażu na terenie charakteryzującym się trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi. Oczyszczalnie takie montuje się na gruncie nieprzepuszczalnym (gliniasty lub ilasty), ścieki po przefiltrowaniu i oczyszczeniu w warstwach żwiru i piasku spływają do drenażu zbierającego, a następnie są odprowadzane do wód powierzchniowych lub do gruntu (np. przez tzw. studnię chłonną – poniżej warstwy nieprzepuszczalnej).

Oferowane przez nas przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniają wszelkie wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa eksploatacji. Posiadamy w naszej ofercie oczyszczalnie renomowanych producentów jak również jesteśmy w stanie zamontować oczyszczalnię wybraną przez Państwa. Nasza usługa obejmuje pełną kompleksowość od doboru odpowiedniego rodzaju oczyszczalni, przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do zgłoszenia po montaż i usługę gwarancyjną. Inwestorzy zlecający nam usługę mogą liczyć na kompleksowe, szybkie i profesjonalne wykonanie zlecenia oraz nie muszą martwić się o sprawy administracyjne. Dzięki wykwalifikowanej kadrze z zakresu technologii oczyszczania ścieków realizujemy najtrudniejsze przedsięwzięcia. Nasze usługi obejmują: - doradztwo techniczne – przygotowujemy do samodzielnego montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, odpowiemy na każde pytanie i udzielimy cennych porad; - projekt i opracowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia i odbioru oczyszczalni ścieków - nawet jeżeli w twoim pozwoleniu na budowę jest „szambo” - my to zmienimy; - sprzedaż oczyszczalni ścieków i dostawę urządzeń na miejsce budowy - dobierzemy najwłaściwszą oczyszczalnię ścieków dla twoich potrzeb warunków i dostarczymy ją pod wskazany adres; - profesjonalny montaż oczyszczalni przydomowej - wybudujemy domową oczyszczalnię nawet tam gdzie myślisz, że jest to niemożliwe - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oczyszczalni, dbamy aby twoja przydomowa oczyszczalnia ścieków dawała 100% satysfakcji; Współpraca z nami to gwarancja, skutecznej i bezawaryjnej pracy Twojej oczyszczalni ścieków przez długie lata.

 

 

 

 

 

3. Oczyszczalnie gruntowo – roślinne - Oczyszczalnie gruntowo-roślinne zwane także oczyszczalniami korzeniowymi lub hydrobotanicznymi to również rodzaj oczyszczalni drenażowo - rozsączających ze wskazaniem do montażu na terenie charakteryzującym się trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi. Oczyszczalnie takie montuje się na  najczęściej na terenach gliniastych lub ilastych, bądź gdy taka koncepcja odpowiada inwestorowi. Podczyszczone ścieki są rozsączane albo w żwirze i piasku, albo w ziemi, a całość obsadza się roślinnością występującą na terenach podmokłych: trzciną, pałką wodną, wierzbą krzewiastą lub żonkilami. Działanie oczyszczalni oparte jest na symbiozie roślin i mikroorganizmów rozwijających się w złożu filtra. Oczyszczalnia korzeniowa jest bardziej efektywna niż filtr piaskowy (zwłaszcza latem), zimą zaś jej efektywność jest porównywalna do złoża piaskowego.

4. Oczyszczalnie z osadem czynnym - Podstawą funkcjonowania tych oczyszczalni jest osad czynny- żywa zawiesina bakterii heterotroficznych i pierwotniaków, dzięki któremu zanieczyszczenia organiczne zostają przetworzone   na wodę, dwutlenek węgla, związki mineralne oraz biomasę osadu czynnego. Pływający w ściekach osad czynny czyści je wykorzystując je jako pożywkę. Zanieczyszczenia organiczne zostają przetworzone. W procesie rozkładu ścieków metodą osadu czynnego tworzą się duże ilości obumarłego osadu wraz z nieprzetrawionymi resztkami ścieków. Następnie filtr doczyszcza zawiesinę na odpływie z bioreaktora i umożliwia skierowanie oczyszczonych ścieków do odbiornika-np:(studni chłonnej, drenażu rozsączającego). Oczyszczalnie te są dobrym rozwiązaniem w przypadku dysponowania niewielką powierzchnią działki, ponieważ pod ich instalację potrzeba niewiele miejsca.

5. Oczyszczalnie ze złożem biologicznym - W odróżnieniu do technologii osadu czynnego, w napowietrzanym złożu biologicznym rozkład oczyszczanych ścieków następuje w błonie biologicznej przytwierdzonej do kształtek z tworzyw sztucznych lub plastikowego rusztu utworzonego z połączonych kanalików. Błona tak wytworzona cechuje się znacznie dłuższą żywotnością, w odróżnieniu do osadu czynnego, znacznie mniej reaguje na nierównomierny dopływ oczyszczanych ścieków.

 

Tradycyjne szamba mają ograniczoną pojemność, ich użytkowanie wiąże się kosztami wielokrotnego wywożenia nieczystości (montaż ich jest niezbędny w sytuacji gdy ciasnej zabudowy lub braku miejsca na prawidłowe posadowienie oczyszczalni). Przydomowe oczyszczalnie ścieków to ekologiczne rozwiązanie tych problemów. Mają one zastosowanie we wszelkiego rodzaju obiektach wytwarzających ścieki bytowe, a więc nie tylko domach jednorodzinnych ale także obiektach rekreacyjnych, szkołach, hotelach, zajazdach, stacjach benzynowych, supermarketach.